Lahden seutu - Lahti Region Oy | varaus- ja peruutusehdot

 
Lahden seutu - Lahti Region Oy

Matkailupalveluiden varaus- ja peruutusehdot

1. ERITYISET TOIMITUSEHDOT

1.1 Soveltaminen

Näitä erityisehtoja sovelletaan yleisten valmismatkaehtojen rinnalla yleisten valmismatkaehtojen määrittelemiin matkoihin. Ehtoja sovelletaan valmismatkoihin, jotka kestävät yli 2 vuorokautta ja jotka ovat hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen.

Nämä 30.6.2009 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Yleiset valmismatkaehdot ovat luettavissa www.kuluttajavirasto.fi.

Valmismatkalain mukaan valmismatka on etukäteen järjestetty matkapaketti, johon sisältyy kuljetus ja majoitus tai jompikumpi sekä olennainen matkailupalvelu. Matkan on kestettävä 24 tuntia tai yön yli. Valmismatkalaki on luettavissa kokonaisuudessaan www.finlex.fi.

Yleisten valmismatkaehtojen ulkopuolelle jääviin matkoihin ja palveluihin, myös lyhyisiin valmismatkoihin, sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja.

1.2 Matkan varaaminen ja ennakkomaksut

Ellei muuta ole sovittu varauksesta lähetetään yksi lasku, joka tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Matkavaraus on kumpaakin osapuolta sitova, kun asiakas on saanut laskun. Lasku erääntyy viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua. Jos lähtöön on vähemmän kuin 14 vrk, suoritetaan koko lasku välittömästi. Jos asiakas ei suorita maksuja määräajassa, on Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä oikeus peruuttaa varaus. Jos matkan hinta on alle 200 €, on Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä oikeus veloittaa maksu kokonaisuudessaan heti. Kaikki internetissä tehdyt varaukset maksetaan kokonaisuudessaan heti. Mikäli asiakas muuttaa varauksen sisältöä, voidaan muutoskuluina periä palvelumaksu. Alle 14 vrk ennen matkan alkua tehtyjä muutoksia voidaan käsitellä varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja/tai laskutositteet sekä mahdollisen ennakkomaksun että loppusuorituksen maksamista varten. Saatuanne vahvistuksen/laskun tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä ja muut tiedot ovat oikein. Jos epäselvyyttä ilmenee, ottakaa yhteys toimistoomme mahdollisimman pian. Matkapakettiin mahdollisesti kuuluvat pääsyliput, tai vastaavat dokumentit sekä muu mahdollinen materiaali toimitetaan majoituskohteeseen, ellei muuta ole ilmoitettu tai sovittu.

1.3 Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli peruutus tapahtuu asiakkaan tai ryhmän jäsentä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Tällöin asiakkaan on toimitettava myyjälle riittävä todiste (esim. lääkärintodistus) peruutuksen syistä. Kehotamme asiakasta ottamaan vakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus. Peruutukset edellä mainituista syistä on tehtävä kirjallisesti ja viipymättä Lahden seutu - Lahti Region Oy:lle.

1.4 Lahden seutu - Lahti Region Oy:n oikeus perua varaus ylivoimaisen esteen vuoksi

Lahden seutu - Lahti Region Oy voi myös peruuttaa matkan, jos Lahden seutu - Lahti Region Oy on kyseisen matkan osalta edellyttänyt tiettyä vähimmäisosallistujamäärää, joka ei ole toteutunut. Tällöin asiakasta informoidaan matkan peruuntumisesta ennen matkan alkamista. Erikoistilattujen matkojen ja lisäpalveluiden kuten teatteri- ja konserttilippujen varaukset ovat aina heti sitovia. Mahdolliset asiakkaan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle tilille.

1.5 Palvelumaksu ja toimistokulut

Lahden seutu - Lahti Region Oy:n perimä palvelumaksu tai laskutuslisä on 10 € (sis alv). Peruutustapauksissa toimistokuluina voidaan veloittaa 50 € (sis. alv).

1.6 Hintojen ja esitetietojen muutokset

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus hintamuutoksiin valuuttakurssien, verojen tai esim. kuljetushintojen muuttuessa. Alennukset ovat voimassa ilmoitettuna aikana, eivätkä ne koske jo aikaisemmin varattuja matkoja. Lahden seutu - Lahti Region Oy pidättää oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

1.7 Matkan hintaan kuulumattomat palvelut

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta matkan jälkeen tämän käyttämät palvelut, jotka eivät ole kuuluneet palvelun hintaan, ja joita asiakas ei ole maksanut itse kohteessa.

1.8 Arvonlisävero

Kaikkiin mainittuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero, ellei muuta ole mainittu. Lahden seutu - Lahti Region Oy soveltaa matkailupalveluiden myyntiin voittomarginaalijärjestelmää – matkatoimistot (ALV 80 §).

1.9 Vakuutus

Lahden seutu - Lahti Region Oy suosittelee asiakasta vakuuttamaan itsensä mahdollisen tapaturman ja matkatavaransa varkauden tai muun asiakkaan omaisuuteen kohdistuvan onnettomuuden varalta. Suosittelemme asiakasta ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta sekä tarkistamaan vakuutusyhtiöltään peruutusturvan kattavuuden.

2. YLEISET TOIMITUSEHDOT

2.1 VARAUSEHDOT

Ellei muuta ole sovittu varauksesta lähetetään yksi lasku, joka tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Matkavaraus on kumpaakin osapuolta sitova, kun asiakas on maksanut laskun. Lasku erääntyy viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua. Jos lähtöön on vähemmän kuin 14 vrk, suoritetaan koko maksu välittömästi. Jos asiakas ei suorita maksuja määräajassa, on Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä oikeus veloittaa maksu kokonaisuudessaan heti. Kaikki internetissä tehdyt varaukset maksetaan kokonaisuudessaan heti.

Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja/tai laskutositteet sekä mahdollisen ennakkomaksun että loppusuorituksen maksamista varten.

Mikäli asiakas muuttaa varauksen sisältöä, voidaan muutoskuluina periä palvelumaksu. Alle 14 vrk ennen matkan alkua tehtyjä muutoksia voidaan käsitellä varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Saatuanne vahvistuksen/laskun tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä ja muut tiedot ovat oikein. Jos epäselvyyttä ilmenee, ottakaa yhteys toimistoomme mahdollisimman pian. Matkapakettiin mahdollisesti kuuluvat pääsyliput, tai vastaavat dokumentit sekä muu mahdollinen materiaali toimitetaan majoituskohteeseen, ellei muuta ole ilmoitettu tai sovittu.

2.2 PERUUTUSEHDOT

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje tai sähköposti).

- viimeistään 21 vrk ennen matkan alkamista, jolloin asiakkaalle palautetaan mahdollisesti peritty ennakkomaksu ilman mahdollisesti perittyä palvelumaksua.

- alle 21 vrk ennen matkan alkamista tehdyistä peruutuksista voidaan pidättää mahdollinen ennakkomaksu ja palvelumaksu. Ellei ennakkomaksua ole veloitettu, voidaan peruutustapauksissa pidättää 30 % palvelun hinnasta.

- jos matkan alkuun on vähemmän kuin 14 vrk, voidaan peruutuksista periä koko matkan hinta ja mahdollinen palvelumaksu.

Peruuttamatta jätetyistä varauksista laskutamme matkan hinnan ja toimistokulun 50 €..

Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli peruutus tapahtuu asiakkaan tai ryhmän jäsentä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Tällöin asiakkaan on toimitettava myyjälle riittävä todiste (esim. lääkärintodistus) peruutuksen syistä. Kehotamme asiakasta ottamaan vakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus. Peruutukset edellä mainituista syistä on tehtävä viipymättä Lahden seutu - Lahti Region Oy:lle.

Mikäli asiakas on jo vastaanottanut hänelle varatun palvelun/varattuja palveluita, ei hänelle hyvitetä käyttämättä jäävää osuutta/ jääviä osuuksia. Mökki- ja hotellimajoituksen osalta asiakkaan maksamaa summaa ei palauteta, mikäli peruutus edellä mainituista syistä tapahtuu majoituspalvelun aikana.

Lahden seutu - Lahti Region Oy:n oikeus perua varaus ylivoimaisen esteen vuoksi

Lahden seutu - Lahti Region Oy voi myös peruuttaa matkan, jos Lahden seutu - Lahti Region Oy on kyseisen matkan osalta edellyttänyt tiettyä vähimmäisosallistujamäärää, joka ei ole toteutunut. Tällöin asiakasta informoidaan matkan peruuntumisesta ennen matkan alkamista. Erikoistilattujen matkojen ja lisäpalveluiden kuten, teatteri- ja konserttilippujen varaukset ovat aina heti sitovia. Mahdolliset asiakkaan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle tilille.

2.3 VAHINKOJEN ENNALTA EHKÄISEMINEN, KORVAAMINEN JA VALITUKSET

a. sopimusvastuu

Kaikki sopimuksen kohteena olevaan palveluun kohdistuvat huomautukset tai valitukset tulee osoittaa viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua kohteen edustajalle tai mahdolliselle oppaalle ellei erityisehdoissa ole muuta mainittu. Mahdollisista korvausvaateista on tehtävä yhteydenotto viimeistään 7 vrk:n kuluessa matkan päättymisestä.

b. vahinkovastuu

Lahden seutu - Lahti Region Oy suosittelee asiakasta vakuuttamaan itsensä mahdollisen tapaturman ja matkatavaransa varkauden tai muun asiakkaan omaisuuteen kohdistuvan onnettomuuden varalta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan sopimuksen/tilauksen kohteena olevan palvelun tuottajalle tai kohteen irtaimistolle oleskelunsa/käyttönsä aikana aiheutuneet vahingot.

Välitystoiminnan osalta Lahden seutu - Lahti Region Oy vastaa vain välitystoiminnassaan tapahtuneista virheistä.

2.4 MUUT EHDOT

Soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan yritys-/yhteisöasiakkaisiin ja kuluttaja-asiakkaisiin muiden kuin yleisten valmismatkaehtojen määrittelemien matkojen osalta. Nämä ehdot ovat voimassa, ellei kirjallisessa tarjouksessa tai muussa dokumentissa ole mainittu muuta.

Palvelumaksu ja toimistokulut

Lahden seutu - Lahti Region Oy:n perimä palvelumaksu tai laskutuslisä on 10 € (sis alv) ellei muuta ole mainittu. Peruutustapauksissa toimistokuluina voidaan veloittaa 50 € (sis alv).

Hintojen ja esitetietojen muutokset

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus hintamuutoksiin valuuttakurssien, verojen tai esim. kuljetushintojen muuttuessa. Alennukset ovat voimassa ilmoitettuna aikana, eivätkä ne koske jo aikaisemmin varattuja matkoja. Lahden seutu - Lahti Region Oy pidättää oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

Matkan hintaan kuulumattomat palvelut

Matkan hintaan kuuluvat palvelut on eritelty Lahden seutu - Lahti Region Oy:n markkinointimateriaalissa ja/tai internetsivuilla. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta matkan jälkeen tämän käyttämät palvelut, jotka eivät ole kuuluneet palvelun hintaan, ja joita asiakas ei ole itse maksanut kohteessa.

Arvonlisävero

Kaikkiin mainittuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero, ellei muuta ole mainittu. Lahden seutu - Lahti Region Oy soveltaa matkailupalveluiden myyntiin voittomarginaalijärjestelmää – matkatoimistot (ALV 80 §).

Vakuutus

Lahden seutu - Lahti Region Oy suosittelee asiakasta vakuuttamaan itsensä mahdollisen tapaturman ja matkatavaransa varkauden tai muun asiakkaan omaisuuteen kohdistuvan onnettomuuden varalta. Suosittelemme asiakasta ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta sekä tarkistamaan vakuutusyhtiöltään peruutusturvan kattavuuden.

2.5 MÖKKIMAJOITUKSEN ERITYISEHDOT

Mökkimajoituksen varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Maksuehdot

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus periä ennakkomaksuna 50 % majoituksen hinnasta sekä palvelumaksun laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua.

Muut ehdot

Maksusuoritusten jälkeen asiakkaalle lähetetään voucher tai muu tosite maksusta ja palveluista sekä mökkikohteen yhteystiedot ja ajo-ohjeet. Avaimen luovutuksesta sovitaan kohteen edustajan kanssa. Kohteella on oikeus periä avaimista pantti. Avain luovutetaan voucheria tai vastaavaa tositetta vastaan.

Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16:00 lähtöpäivään klo 12:00 asti, ellei muuta ole sovittu. Kohteen vuokraan sisältyvät varusteet/palvelut mainitaan tilausvahvistuksessa tai laskussa. Asiakas vastaa kohteen siivouksesta, ellei muuta ole sovittu. Mikäli siivousta ei ole suoritettu, Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä tai kohteella on oikeus periä asiakkaalta kohteessa käytössä oleva siivousmaksu.

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä majoitusta varatessa on sovittu. Lemmikkieläinten tuonnista kohteeseen on sovittava erikseen.

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle.

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet tarjoukseen tai erilliseen varaukseen. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun/ palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.

2.6 HOTELLIMAJOITUKSEN ERITYISEHDOT

Hotellimajoituksen varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Muut ehdot

Asiakkaan on ilmoitettava myöhäisestä saapumisesta suoraan hotelliin. Mikäli asiakas ei saavu, eikä huonetta ole peruttu, veloitetaan asiakkaalta huonehinnan lisäksi toimistomaksu 50 € (ns. No Show-tapaus).

Huone on asiakkaan käytössä tulopäivänä viimeistään klo 16 alkaen ja lähtöpäivänä klo 12:00 saakka, ellei muuta ole sovittu.

Mies- ja naispaikkoja ei myydä erikseen.

Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet tarjoukseen tai erilliseen varaukseen. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun / palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.

2.7 OPASTUSPALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Opastuspalveluiden osalta noudatamme Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja.

2.8 RYHMÄRETKIEN ERITYISEHDOT

Ryhmäretkien varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Näitä erityisehtoja noudatetaan ryhmäretkien osalta, ellei mahdollisessa tarjouksessa tai muussa dokumentissa ole muuta sovittu.

Varaus

Matkavaraus on kumpaakin osapuolta sitova heti, kun varaus on tehty suullisesti tai kirjallisesti. Osallistujamäärä ja muutokset on ilmoitettava vähintään 14 vrk ennen retkeä. Tämän jälkeen tehtyjä osallistujamäärän pienennyksiä ei huomioida laskutuksessa. Erikoistilauksissa kuten tilausristeilyt ja teatteriliput varausehdot ovat tapauskohtaisia.

Maksuehdot

Ryhmälle lähetetään yksi lasku, joka tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Laskutus tapahtuu ennalta vahvistetun osallistujamäärän mukaisesti ja laskuun sisältyvät kaikki ryhmän ohjelmaan sisältyvät palvelut. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakasta jälkikäteen hänen retkellä käyttämistään, hintaan kuulumattomista palveluista.

Varauksen peruuttaminen

Varauksen voi perua kuluitta 28 vrk ennen retken ajankohtaa. Tämän jälkeen peruutuksista veloitetaan kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

Muut ehdot

Valmiit retkipaketit sisältävät suomenkielisen opastuksen, mainitut sisäänpääsymaksut, ruokailut, kahvitarjoilut, palvelumaksun ja arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä linja-autokuljetusta.

Hinnat ovat voimassa markkinointimateriaalissa mainitun ajan. Varaamme oikeuden Lahden seutu - Lahti Region Oy:stä johtumattomiin hinnanmuutoksiin. Esimerkkihinnat on laskettu vähintään 31 henkilön ryhmille. Tätä pienemmät ryhmät hinnoittelemme erikseen. Kuljettaja on maksuton.

Emme vastaa asiakkaalle peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista. Lahden seutu - Lahti Region Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja, mikäli tarjouksessa mainitut ehdot muuttuvat. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun /palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet varaukseen.

2.9 TECHNICAL VISIT-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Technical visit- palveluiden varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Näitä erityisehtoja noudatetaan Technical visit-palveluihin, ellei mahdollisessa tarjouksessa tai muussa dokumentissa ole muuta sovittu.

Varaus

Varaus on kumpaakin osapuolta sitova heti, kun varaus on tehty suullisesti tai kirjallisesti.

Maksuehdot

Lahden seutu - Lahti Region Oy:n järjestelypalkkio (Technical Visit Fee) laskutetaan ja lasku erääntyy ennen vierailun ajankohtaa. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus perua vierailujärjestelyt ellei järjestelypalkkiota ole maksettu eräpäivään mennessä. Asiakas on velvoitettu maksamaan peruutusehtojen mukaiset kustannukset.

Mahdolliset muut vierailun yhteyteen erikseen tilatut palvelut voidaan laskuttaa järjestelypalkkion yhteydessä tai erikseen sovittaessa vierailun jälkeen.

Varauksen peruuttaminen

Varauksen voi perua kuluitta 28 vrk ennen vierailun ajankohtaa. Tämän jälkeen peruutuksista veloitetaan kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

Muut ehdot

Lahden seutu - Lahti Region Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja, mikäli tarjouksessa mainitut ehdot muuttuvat. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun / palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet hintaan.

2.10 TAPAHTUMIEN AIKAISTEN MAJOITUSPALVELUIDEN JA MUIDEN PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Tapahtumien aikaisten majoitus- tai muiden palveluiden varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Näitä erityisehtoja noudatetaan niiden majoituspakettien sekä yritys-. kokous-, kulttuuri- sekä liikunta/urheilutapahtumien osalta, joiden tapahtumakohtaisessa markkinoinnissa viitataan erityisehtojen kohtaan 2.10.

Varaus

Varaus tulee kumpaakin osapuolta sitovaksi, kun asiakas on tehnyt varauksen ja Lahden seutu - Lahti Region Oy on lähettänyt varausvahvistuksen ja/tai laskun asiakkaalle. Varauksesta lähetetään yksi lasku, joka on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.

Varaukset on tehtävä tapahtumakohtaisessa markkinoinnissa ilmoitettuun päivään mennessä. Tämän jälkeen Lahden seutu - Lahti Region Oy ei enää takaa asiakkaalle palveluita mainituilla hinnoilla.

Varauksen peruuttaminen

Mikäli peruutus tapahtuu tapahtumakohtaisessa markkinoinnissa ilmoitetun päivän jälkeen, veloitetaan asiakkaalta koko matkan hinta ja mahdollinen palvelumaksu. Ellei erillistä päivämäärää ole ilmoitettu, noudatetaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä peruutusehtoja.

Muut ehdot

Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun / palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen. Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet varaukseen. Asiakkaan on ilmoitettava myöhäisestä saapumisesta. Mikäli asiakas ei saavu, eikä huonetta ole peruttu, veloitetaan asiakkaalta huoneen hinta ja toimistomaksu 50 € (ns No Show-tapaus).

2.11 YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MYYTÄVIEN PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Yrityksille ja yhteisöille myytävien palveluiden varaamisessa ja peruuttamisessa sovelletaan Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yleisiä toimitusehtoja, ellei alla olevassa muuta mainita.

Näitä erityisehtoja noudatetaan yritysten ja yhteisöjen tilaamiin kokous-, kongressi-, yritys- ym tilaisuuksiin ja tapahtumiin, ellei mahdollisessa tarjouksessa tai muussa dokumentissa ole muuta sovittu. Näitä erityisehtoja noudatetaan myös majoituspalveluiden osalta, ellei muuta ole mainittu.

Varaus

Varaus on kumpaakin osapuolta sitova heti, kun varaus on tehty suullisesti tai kirjallisesti.

Mikäli yritys tai yhteisö tilaa palveluita, jotka maksaa osallistuja / majoittuja itse tai hänen työnantajansa / muu yhteisö, voidaan näihin varauksiin soveltaa kohdassa 2.10 mainittuja erityisehtoja. Erityisistä peruutusehdoista voidaan sopia palveluita tilaavan yrityksen / yhteisön kanssa.

Sekä yrityksen / yhteisön itsensä maksamien että muiden maksamien palveluiden varaukset on tehtävä tarjouksessa mainittuun päivään mennessä. Tämän jälkeen Lahden seutu - Lahti Region Oy ei enää takaa asiakkaalle tarjouksessa mainittuja palveluita tarjouksessa mainituilla hinnoilla.

Lahden seutu - Lahti Region Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja, mikäli tarjouksessa mainittu henkilömäärä tai tilatut palvelut muuttuvat.

Maksuehdot

Laskutus tapahtuu ennalta vahvistetun osallistujamäärän mukaisesti. Osallistujamäärät ja muutokset on ilmoitettava vähintään kahta 29 vuorokautta ennen tilaisuutta. Erikoistilauksissa (esim. tilausristeilyt, teatteriliput) varausehdot ovat tapauskohtaisia ellei muuta ole mainittu.

Ennakkolaskuna laskutetaan 50-70% kaupan arvioidusta loppusummasta. Ennakkolasku erääntyy viimeistään 28 vuorokautta ennen tilaisuutta. Loppulasku lähetetään tilaisuuden jälkeen.

Varauksen peruuttaminen

Varauksen voi perua kuluitta tarjouksessa tai muussa dokumentissa mainittuun päivään saakka. Tämän jälkeen peruutuksista veloitetaan kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

Muut ehdot

Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun /palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.

Lahden seutu - Lahti Region Oy Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta tämän varaaman palvelun aikana käyttämänsä palvelut, jotka eivät ole sisältyneet varaukseen. Asiakkaan on ilmoitettava myöhäisestä saapumisesta. Mikäli asiakas ei saavu, eikä huonetta ole peruttu, veloitetaan asiakkaalta huoneen hinta ja toimistomaksu 50 € (ns No Show-tapaus).