Maakunnallinen matkailun strategiatyö

 

Nykyinen (2010-2015) matkailustrategia päättyy kuluvan vuoden vaihteessa. Uuden maakunnallisen matkailustrategiatyön tavoitteiksi on asetettu toimialan kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta, matkailuelinkeinon vahvistaminen koko maakunnassa sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen. Päijät-Hämeen uuden matkailustrategiatyön vetovastuussa on projektipäällikkö, matkailualan yrittäjä Katja Riihilahti. Projektille asetetaan maakunnallinen strategiatyöryhmä, joka koostuu kattavasti alueen toimijoista. Työryhmän puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen.

Strategiatyön ohessa toteutetaan matkailualan tulo- ja työllisyysselvitys, joka hyödyntää TEM:n uutta suositusta. Sen avulla selvitetään maakunnan matkailun välittömät ja välilliset tulot, ja työllisyysvaikutukset sekä palkka- ja verotulovaikuTeiukset.

Strategiaprojektin rahoitus tulee avustuksena kokonaisuudessaan Leaderiltä (Päijänne-Leader ja ETPÄHÄ). Projektia hallinnoi Lahden seutu – Lahti Region Oy. Projektin on määrä olla valmis vuoden 2016 syksyllä.

Toisen Matkailuparlamentin esitykset (Liikuntakeskus Pajulahti 28.04.2016):

Tapahtumat - mitä on oikein tapahtumassa?Mika Sulin

Tulevaisuuden kasvuelinkeino matkailu. Jari Ahjoharju

Ymmärretäänkö? Kongressit ja tapahtumat tiivis osa matkailuelinkeinoa. Jussi Saari

Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumaelinkeinon strategiatyö ja tulo- ja työllisyysselvitys Pauli Santala

Ensimmäisen Matkailuparlamentin esitykset (Hyvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka 28.11.2015):

Lahti 2017- Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat - mitä, missä ja miten

Suomi100vuotta - juhlavuoden esittely ja miten Päijät-Häme voi valmistautua juhlavuoteen

Miten Lahden seutu valmistautuu tuleviin matkailu- ja tapahtumavuosiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Lahti Region Oy:n markkinointi, myynti ja kehitysprojektit. 

Jos haluat jättää palautetta Matkailuparlamentista tai kertoa kehitysehdotuksia olethan suoraan yhteydessä: 

LISÄTIETOJA:

Raija Forsman, toimitusjohtaja, Lahden seutu – Lahti Region Oy,
p. 040 516 2803|

Katja Riihilahti, projektipäällikkö, Lahden seutu - Lahti Region Oy
p. 040 358 8357|