Salpakangas

Hollolan kuntakeskuksessa, Salpakankaalla, asuu yli puolet kunnan noin 22 000 asukkaasta. Keskustan kerrostalojen sekä palvelujen lähellä sijaitsee useita viihtyisiä omakotialueita.

Kuntakeskuksesta on matkaa Lahden keskustaan noin kahdeksan kilometriä. Tiirismaan luonnosuojelualue jota on 201 hehtaaria, Messilän alue sekäTiilijärvet tarjoavat 100 km latuja ja 70 km ulkoilureittejä ja virkistystä kuntalaisille ja matkailijoille.

Kaupalliset palvelut: Päivittäistavarakauppoja, erikoisliikkeitä, posti, pankkeja, ravintoloita, kahviloita, apteekki, Alko.
Vapaa-aika: Uimahalli-monitoimitalo, liikuntahalli, jäähalli, uimarantoja, Heinsuon urheilukeskus, kuntosaleja, kirjasto, kansalaisopiston toimintaa, nuorisotilat, leikkikenttiä.
Koulut: Hollolan yläkoulu ja Kankaan koulu sekä alakoulut: Salpakankaan koulu, Hälvälän koulu ja Tiilikankaan koulu.
Päivähoito: Hiekkalinnan, Hälvälän, Soramäen, Tiilikankaan ja Ylikartanon päiväkodit.
Muut palvelut: Seurakuntakeskus, Salpakankaan terveysasema, kunnanvirasto, jossa yhteispalvelupisteessä mm. Kelan palvelut.

Kankaantila

Kankaantilan pientaloalue rakennettiin pääosin 1980-luvulla Heinsuon urheilukeskuksen ja keskustan kerrostaloalueen itäpuolelle, ulkoilureittien viereen.

Kartano

Kartanon alue sijoittuu Hämeenlinnantien eteläpuolelle. Siihen kuuluvat Hedelmätarhan kerros- ja pientaloalue, koulukeskus sekä näiden eteläpuolella laaja Kartanon omakotialue. Ensimmäiset kerrostalot rakentuivat 1960-luvun lopulla. Alueen länsiosaan muodostuvat Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon pientaloalueet.

Soramäki

Noin kilometrin verran keskustasta länteen on Soramäen asuntoalue. Alueen itäosassa on ostoskeskus ja kerrostaloalue, länsiosassa osin 1950-luvulla rakennettu omakotialue. Soramäen kerrostalo- ja omakotialueen väliin, Järvisen alueelle, on rakentunut kerros- ja rivitaloalue.

Tiilijärvi

Keskustasta pohjoiseen on Tiilijärven pientaloalue kolmen Tiilijärven ja ulkoilumaastojen välittömässä läheisyydessä. Alue on ensimmäinen Hollolan kunnan kaavoittama asuinalue vuonna 1970 ja sinne kaavoitettiin silloin 70 omakotitonttia. Myöhemmin alue on laajentunut.

Tiilikangas

Soramäen alueeseen liittyen sen pohjoispuolella oleva Tiilikankaan pientaloalue, johon on rakennettu1970-luvulta alkaen pääosin omakotitaloja.

Työtjärvi

Työtjärven alue on pääosin rakennettu 1990- ja 2000-luvuilla, mutta alueella on myös vanhempaa rakennuskantaa. Alue sijaitsee Soramäen länsipuolella Kirkkotien varressa ja se rajoittuu Työtjärveen. Alueeseen sisältyy sen itäosassa Turkumäen omakotialue ja länsiosassa Norrin alue. Krouvinniityn alueella on vapaana 20 tonttia.

Vanhatalonrinne

Vanhatalon alue sijaitsee Hämeenlinnantien eteläpuolella ja koulukeskuksen länsipuolella. Alueella on pääosin 1980- 1990-luvulla rakennettuja omakoti- ja rivitaloja.

Alue sijaitsee koulukeskuksen tuntumassa Vanhatalon pientaloalueen kaakkoispuolella kävelymatkan päässä kuntakeskuksen palveluista. Maasto on vaihtelevaa, osittain kallioista. Asemakaava sai lainvoiman keväällä 2011. Alueelle kaavoitettiin 34 omakotitonttia ja kaksi rivitalotonttia. Alueella on vapaita tontteja.

Perhoslehto

Kuntakeskuksen eteläosan asemakaavoittamista jatkettiin Kuntotien mutkasta lounaaseen.

Tälle Vanhatalonrinteen kaava-alueen viereen sijoittuvalle alueelle kaavoitettiin 69 omakotitonttia sekä yhdeksän rivitalotonttia. Ensimmäiset tontit alueelta luovutetaan alustavan arvion mukaan vuonna 2015 vaiheittain. Tämä vehreä alue on ihanteellinen omakotitaloalue.