Kalliola

Vesijärvi jakaa Hollolan kahteen osaan ja itäpuolista aluetta kutsutaan Vesikansaksi. Siihen kuuluvat mm. Kukkilan, Kalliolan ja Paimelan kylät. Kukkilasta 24-tietä pohjoiseen löytyy Kalliolan kylä.

Rajaharjun vanha asuinalue sijaitsee koulun ja päiväkodin lähialueella. Siitä noin kilometri pohjoiseen on Söyrilän omakotialue, joka on rakennettu 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Rajaharjun alue on laajentunut pohjoiseen päin 2000-luvun alussa. Luoteeseen Rajaharjun alueesta alkoi 2006-luvulla Tohkasen alueen rakentuminen.

Kaupalliset palvelut: Päivittäistavarakauppa.
Vapaa-aika: Uimaranta, sivukirjasto.
Koulut: Kalliolan alakoulu ja esiopetus.
Päivähoito: Vesikansan päiväkoti.
Muut palvelut: Seurakuntakoti ja kirkko, terveysasema, äitiys- ja lastenneuvola.