Strategioita ja tutkimustietoa

 

 

 

Valtakunnallisia

 

 

Suomen Matkailustrategia 2020

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020: Tuotekehityksen painopisteet vuosille 2014-2020

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020: Vuosien 2010-2012 toteuma

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas

Modernit humanistit työkirja 2014

Rajahaastattelututkimus, osa 26, Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa vuonna 2012

Tietoa kohdemaista - Visit Finland

Katsaus Saksan markkinoille 03022015 Jyrki Oksanen

Matkailun tiekartta 2015-2025, TEM

Visit Finland - ent. Matkailun edistämiskeskus (MEK) - vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. MEK teettää vuosittain useita matkailututkimuksia. Tutkimustulokset ovat pohjana mm. markkinakohtaisten strategioiden luomisessa.

Siirry tästä Visit Finlandin sivuille > Visit Finland - matkailututkimukset

Siirry tästä Visit Finlandin sivuille > Valtakunnalliset kehittämisstrategiat

 

Alueellisia

 

 

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017

Vihreän kasvun Häme - Hämeen ELY-keskuksen alueellinen maaseutuohjelma 2014-2020

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2016, päivitys 2011

Päijät-Hämeen Matkailustrategia 2010-2015

Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma 2015-2017

Lahden seudun matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplan

Päijät-Hämeen Maaseutumatkailun Kehittämissuunnitelma 2010-2015

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2009-2020

Lahden seudun tapahtumastrategia

Tapahtumien vaikuttavuustutkimus 2013

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2016

Heinolan seudun matkailun masterplan 2015

 

Kuntakohtaisia

 

 

Asikkalan kunnan strategia 2013-2016

Asikkalan kunnan strategian toimenpideohjelma

Asikkalan elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma 2013-2016

Hartolan kuntastrategia

Heinolan kaupungin strategia 2014-2020

Heinolan elinkeinostrategia 2020

Kansainvälistymisen pelikirja - Hyvinvointia Heinolan seudulta

Hollolan kuntastrategia 2013-2016

Hämeenkosken kunnan strategia 2013-2016

Kärkölän kunnan elinkeinostrategia 2011-2024

Lahden kaupungin strategia 2025

Nastolan kuntastrategia 2015-2019

Orimattilan kaupunkistrategia 2020

Padasjoen kuntastrategia

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025

Sysmän strategia 2015

 

Hankkeita

 

 

 TouNet - Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region 1.4.2012-30.9.2014

 TouNet/Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke 1.4.-2012-30.6.2014, loppuraportti

Lahden ammattikorkeakoulun matkailun alan käynnissä olevat ja päättyneet projektit

Heinola Resort 2012-2014

Hyvinvointimatkailuverkostoista kansainvälistymistä -hanke (Vierumäki-Heinola)