TouNet - Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahankkeen loppuraportti

Lue Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahankkeen loppuraportti tästä

 

TouNet-hanke

TouNet – Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region -hankkeen osahankkeet ja osatoteuttajat:

  • Tourism network (TINNO) - Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Oy)
  • Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa (MINNO) - Haaga-Helia AMK
  • Etabloituminen Venäjän markkinoille - Lahden seutu - Lahti Region Oy (31.12.2012 saakka Lahti Travel Oy)
  • Sustainability in Tourism - Turku Touring

Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Oy) toimi hankkeen hallinnoijana. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR), alueen kunnilta ja hallinnoivilta organisaatioilta sekä Päijät-Hämeen alueella yrityksiltä. EAKR-rahoitus kanavoituu hankkeeseen Päijät-Hämeen liiton kautta.

TouNet-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 M€.

Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahankkeen kokonaisbudjetti tehtyjen muutoshakemusten jälkeen oli 333 900 euroa (hakemusvaiheessa 300 000 euroa). Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) Päijät-Hämeen liiton kautta 70 %, kuntarahoitusta 15,6 % ja päijäthämäläisiltä yrityksiltä 14,4 %. Hankkeelle ei tullut myyntitoiminnasta tuottoa.